Juni 2020 geüpdate. Lees zorgvuldig de volgende juridische bijsluiter met betrekking tot de website van INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. trading als Rointe verwarmingen of Rointe Nederland.

 

 • INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. (of Rointe verwarmingen/Rointe NL) wordt vanaf nu aangeduid als “wij”, “ons” of “onze” gedurende dit beleid.
 • Onze website, rointe.com/nl, wordt vanaf nu aangeduid als “site” gedurende dit beleid.
 • De gebruikers wordt vanaf nu aangeduid als “u” of “uw” gedurende dit beleid.

 

Rointe verwarmingen (NL) is onderdeel van INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L.

 

Afbeeldingen van goederen op onze website zijn voor illustratieve doeleinden. Wij nemen uiterste zorg om ervoor te zorgen dat kleuren en afwerkingen correct worden afgebeeld, maar wij kunnen niet garanderen dat alle informatie compleet accuraat is. Goederen kunnen mogelijk lichtelijk variëren.

1.1. Data identificeren van de Service Provider van de Informatiegemeenschap

In overeenstemming met de wet wordt hierbij geïnformeerd dat INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, SL, met CIF B30537211 de inhoud van de website https://rointe.com/nl/ beheert, met een geregistreerd kantoor voor deze doeleinden te Polg. Vicente Antolinos, Calle E Parc.43 C.P. 30140 Santomera (Murcia), Spanje.

 

INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. is geregistreerd in het Mercantile Register (handelsregister) van Murcia, in Volume 1271, Sectie 8, Boek 0 Folio 104, Blad MU-22737, 1ste Inscriptie.

 

Indien u enige vragen met betrekking tot dit beleid heeft, contact ons alstublieft:

 

 • Per brief – Polg. Vicente Antolinos, Calle E Parcela 43 C.P. 30140 Santomera (Murcia), Spanje
 • Per telefoon – 010 742 00 46
 • Per e-mail – [email protected]

 

1.2. Acceptatie en validiteit van de algemene- en bijzondere voorwaarden

 

Door middel van navigatie, toegang als gebruiker en het gebruik en/of de bestelling van één van de producten die op deze site worden aangeboden, wordt aan u (de gebruiker) toegeschreven en aangenomen dat u ieder van de voorwaarden die in dit beleid worden genoemd, volledig en zonder reservatie accepteert.

 

INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. t/a Rointe NL behoudt het recht op ieder moment en zonder melding vooraf de presentatie, configuratie en inhoud van deze website uit te breiden en/of aan te passen, alsmede de presentatie, configuratie, technische specificaties en services van deze website tijdelijk opheffen op soortgelijke wijze.

2.1. Gebruiksverplichtingen

Over het algemeen gaat u (de gebruiker) akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. U zult altijd in overeenstemming met de wet handelen, met goede manieren en schoon geweten, afziend van het gebruik van deze website die mogelijk kan leiden tot het verhinderen, beschadigen of schaden van het normale functioneren van de site, het eigendom of de rechten van eigenaar INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, SL t/a Rointe NL, iedere andere gebruiker of, in het algemeen, enige derde partij.

 

In het bijzonder (en zonder enige restrictie te impliceren betreffende de verplichting die door de gebruiker is aangenomen in de vorige sectie), onderneemt de gebruiker in het gebruik van deze website om:

 

 • De “Gebruikersnaam” en het “Wachtwoord” te beschermen die toegang geven tot de verschillende services die worden aangeboden op de website, indien deze worden geleverd door INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. t/a Rointe NL. De gebruiker zegt ook toe dat deze niet wordt toegewezen, of toegang tot gegeven, door Derde Partijen, en neemt de verantwoordelijkheid voor schade die mogelijk voortkomt uit onjuist gebruik.

 

 • Geen informatie of materiaal op de website te introduceren, bewaren of verspreiden die lasterlijk, smadend, obsceen, bedreigend, xenofobisch is; of die geweld / discriminatie gebaseerd op ras, geslacht, ideologie, religie opwekt; of die op enige manier het moraal, de openbare orde, fundamentele rechten, openbare vrijheden, eer, privacy of het beeld van derden schaadt; of, in het algemeen, die de huidige regulaties van hun verblijfland verbreekt.

 

 • Geen enkele vorm van enige computerprogramma’s, data, virussen, codes of een ander bestand in te voeren, op te slaan of te verspreiden die waarschijnlijk schade zullen aanrichten of enige verandering teweegbrengen op de site, in eenieder van de services, of in enige uitrusting, systemen of netwerken van INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L, t/a Rointe NL of enige gebruiker, of in het algemeen van enige derde partij, die het mogelijk het normale functioneren van hen kan verhinderen.

 

 • De data, informatie, programma’s, elektronische producten, of, in het algemeen, de bestanden van INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L, t/a Rointe NL of andere gebruikers, of derde partijen, niet te vernietigen, aan te passen, te gebruiken voor eigen gebruik, uit te schakelen of te beschadigen.

 

2.2. INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L, t/a Rointe NL mag, op ieder moment en zonder berichtgeving vooraf, deze Algemene Voorwaarden aanpassen, alsmede de Bijzondere Voorwaarden waar deze van toepassing zijn, door middel van het publiceren van zulke aanpassingen op onze site om door de gebruiker te worden bekeken.

 

2.3. Disclaimer

INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L, t/a Rointe NL (de eigenaar) zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

 

 • Enig ongepast gebruik van de site. Gebruikers moeten hier gepast gebruik van maken, in overeenstemming met bovenstaande gebruiksvoorwaarden, zonder enige aansprakelijkheid voor de eigenaar in geval van onjuist gebruik.

 

 • Betreffende mogelijke technische gebreken – INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L, t/a Rointe NL zal in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de service die worden veroorzaakt door storingen in het elektrische netwerk, het dataverbinding netwerk, op de server of door enige service van derden.

 

 • Betreffende toegang voor derden tot uw systeem. INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L, t/a Rointe NL neemt de nodige technische voorzorgsmaatregelen om de geopende data en informatie te beschermen, maar zonder verantwoordelijk te worden gehouden voor acties van derden die, door middel van een inbreuk op de toegepaste beveiligingsmaatregelen, toegang krijgen tot de voorgenoemde data.

 

 • INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L, t/a Rointe NL investeert continu in technologische middelen die het risico op virussen en soortgelijke software, en op ongeautoriseerde inhoud in de informatiesystemen, minimaliseren. Ondanks dit feit is de gebruiker ervan bewust dat zij hun eigen beveiligingsmaatregelen moeten treffen om schade te minimaliseren die mogelijk wordt veroorzaakt door ongeautoriseerde software, virussen, trojans of enige andere vorm van software die “malware” wordt genoemd, waarbij INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L, t/a Rointe NL wordt vrijgesteld van enige verantwoordelijkheid die mogelijk voorkomt uit het overnemen van hiervoor genoemde beschadigende software via deze site.

 

2.4. Gebruik van hyperlinks

De gebruiker die links vanaf hun eigen websites willen introduceren op onze website moeten onderstaande voorwaarden navolgen, zonder het negeren van de verantwoordelijkheden die uit de wet voortvloeien. De gebruiker moet ook autorisatie in geschrifte ontvangen van INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L.

 

De link zal slechts linken naar de homepagina of hoofdpagina van de site, maar niet op enige manier (maar niet gelimiteerd tot) gealigneerde links, kopieën van de teksten, grafieken, afbeeldingen, etc. reproduceren. Ten alle tijden geldend, is het in alle gevallen expliciet verboden:

 

 • Om frames of frames van enige soort te creëren, repliceren of reproduceren die de site betreffen.

 

 • Om de weergave van inhoud toe te staan via webadressen die verschillen van die van de site.

 

 • Om fouten, verwarringen of decepties te produceren (of mogelijk te produceren) voor de gebruiker over de ware origine van onze services en inhoud.

 

 • Om een daad van oneerlijke vergelijkingen of oneerlijke imitaties te weergeven, vertonen of vermelden.

 

 • Om misbruik te maken van de reputatie van het merk (INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L, t/a Rointe NL).

 

 • Om enige woorden, afbeeldingen of gemixte/onderscheidende tekenen van INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L te gebruiken, behalve in de gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan of compleet is geautoriseerd door INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. Wanneer dit is toegestaan, moet er een directe link naar onze site worden geplaatst om krediet te verlenen.

 

 • Om valse, inaccurate of incorrecte informatie over INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L te vertonen.

 

– Illegaal, schadelijk of in tegenstelling tot de moraliteit en goede gebruiken (pornografie, geweld, racistisch, etc.) is (of als zodanig kan worden beschouwd).

– Een valse conceptie aan de gebruiker oproept of kan oproepen dat INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L gehoor geeft aan, steun geeft aan, gehoorzaamt aan of op enige andere manier ideeën, statements of uitingen (legaal of illegaal) van de zender/ontvanger ondersteunt.

– Ongepast of niet pertinent is met de activiteit van de plaats, inhoud en thematiek van de website van de zender/ontvanger. Eveneens ziet de gebruiker af van het omvatten van enige hyperlink (hierna, “link) op de site die een webpagina adresseert die informatie of illegale inhoud bevat in strijd met moraliteit en algemeen geaccepteerde goede gebruiken en de openbare orde.

 

2.5. Intellectueel- en industrieel eigendom

De structuur, het ontwerp, de presentatie en de elementen die beschikbaar staan op deze website (inclusief, maar niet gelimiteerd tot: grafieken, afbeeldingen, foto’s, kopieën/tekst, samples en materialen die hierop verschijnen, industriële technologieën, bestanden, logo’s, kleurcombinaties en enig ander element dat ontvankelijk is voor bescherming) zijn beschermd door intellectuele- en industriële eigendomsrechten die eigendom zijn van INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L, of waarop de corresponderende gebruiksrechten zijn verkregen.

 

Het is verboden om enige van de elementen waar hiervoor naar zijn vermeld te reproduceren, transformeren, distribueren, communiceren, voor het publiek toegankelijk te maken en, in het algemeen, enige andere vorm van exploitatie (gedeeltelijk of in het geheel) toe te passen. De publicatie hiervan op andere webpagina’s of in andere digitale, afgedrukte of geschreven communicatie vereist de autorisatie van de eigenaar van INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L, en, in ieder geval, moeten zij expliciete referentie maken/krediet geven aan het eigenaarschap van de voorgenoemde intellectuele eigendomsrechten van INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. Het gebruik van onderscheidende tekens (handelsmerken, handelsnamen) is niet toegestaan, tenzij expliciet geautoriseerd door de legitieme eigenaren, zoals eerder aangegeven.

 

Tenzij expliciet geautoriseerd door INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L, t/a Rointe NL, is de link naar “eindpagina’s”, het “frame” en enige andere vergelijkbare manipulatie niet toegestaan. De links moeten altijd leiden naar de hoofdpagina of homepagina van de site.

 

2.6. Jurisdictie en toepasbare wetgeving

De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op deze website en alle andere relaties die mogelijk voortvloeien worden gewaarborgd door Nederlandse-, Spaanse- en Europese wetgeving.

 

Enig dispuut dat mogelijk ontstaat vanwege de toegang tot, of gebruik van, deze website wordt de verantwoordelijk van de rechtbanken van Murcia of Nederland (afhankelijk van het geschil).

Er zijn bepaalde gebruiksvoorwaarden van toepassing op dit ROINTE product wanneer deze wordt aangeschaft in overeenstemming met Deze voorwaarden en in navolging van alle rechten die voortvloeien uit nationale wetgeving, alsmede enige bijkomende rechten en garanties die worden aangeboden door ROINTE. Zorg er alstublieft voor dat u uw productgarantie registreert op www.rointe.com/nl.

 

Elk incident dat u met uw product ontdekt, kan door de verkoper van het product of door ROINTE worden gesorteerd. Neem contact op met ROINTE door te bellen naar 010 742 00 46 of stuur een e-mail naar [email protected].

 

U moet de productreferentie en het serienummer (op het metalen label bij het product) en het type incident vermelden wanneer u contact opneemt met ROINTE. Voeg bovendien een kopie van de productfactuur en/of het aankoopbewijs bij dat de datum van verkoop van het product aangeeft.

 

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1. ROINTE garandeert dat er geen materiële ontwerp- of fabricatiedefecten zijn op het moment van originele verwerving. ROINTE biedt garantie voor de body gedurende een tijdsperiode tot 120 maanden (afhankelijk van het productmodel) en enige elektronische- en elektrische onderdelen gedurende een tijdsperiode tot 24 maanden (afhankelijk van het productmodel), ervan uitgaande dat deze op geen enkele manier is gemodificeerd.

 

3.2. Indien, gedurende de garantieperiode, het product niet correct werkt bij normaal gebruik, en enig ontwerp-, materieel- of fabricatiedefect wordt gevonden, zal ROINTE het product repareren of vervangen zoals zij gepast achten, in overeenstemming met de volgende gebruiksvoorwaarden:

 

3.2.1. De garantie is alleen geldig indien de originele garantie is uitgegeven door de verkoper en wanneer deze garantie correct is ingevoerd, waaronder de productreferentie, het serienummer (aangegeven op het productlabel bij technische kenmerken), aankoopdatum en verkoopstempel, en ofwel is geregistreerd op onze website www.rointe.com/nl ofwel volledig naar ROINTE is geretourneerd binnen 90 dagen na de installatie. ROINTE behoudt het recht om de garantieservice af te wijzen wanneer deze informatie verwijderd of gemodificeerd is na de originele aankoop van het product.

 

3.2.2. De garantie is alleen van toepassing indien het product is geïnstalleerd door een competent individu in overeenstemming met de installatiehandleiding en alle huidige regulaties en praktijkcodes ten tijde van de installatie.

 

3.2.3. De garantie is alleen van toepassing in gevallen waarin sprake is van materiële-, ontwerp- of fabricatiedefecten, en dekt onder geen enkele omstandigheid schade aan het product door de volgende redenen:

 

i) Schade veroorzaakt door nalatigheid en/of misbruik van het product, d.w.z. gebruikt voor andere doeleinden dan wat is geconstrueerd als normaal gebruik of wanneer de door ROINTE gegeven gebruiks- en onderhoudsinstructies niet worden gerespecteerd, alsmede incorrecte installatie of gebruik van het product wat mogelijk niet in overeenstemming is met de huidige technische veiligheidsstandaarden.

ii) Corrosie van enig onderdeel van het product, veroorzaakt door directe blootstelling aan zout water. Wanneer dit product minder dan 200m vanaf de kust wordt geïnstalleerd, wordt de garantieperiode voor schade door corrosie verminderd met 50%.

iii) Enige ongeautoriseerde modificaties van het product of reparaties van het product die worden uitgevoerd door derden of ongeautoriseerde technici of het openen van het product door derden of ongeautoriseerde mensen.

iv) Enige incidenten die buiten de invloed van ROINTE liggen, zoals (maar niet gelimiteerd tot): bliksem, branden, overstromingen, natuurlijke rampen, publieke wanorde, atmosferische- of geologische fenomenen, etc.

v) Defecten die voortkomen uit incorrecte installatie. Begeleiding kan worden gevonden in de aanbevelingen voor installatie, door Rointe en in de installatiehandleiding. Bij twijfel, neem alstublieft contact op met ROINTE.

 

3.3. Enige reparaties of vervangingen die in deze garantie zijn opgenomen staan geen bijkomende garanties of nieuwe garantieperiodes toe.

 

3.4. Enige reparaties of vervangingen die onder deze garantie vallen, moeten onderdelen zijn die functioneel equivalent zijn. De defecte onderdelen of verwijderde- of vervangen onderdelen worden het eigendom van ROINTE.

 

3.5. Het product moet op een zodanige manier worden geïnstalleerd dat toegang toelaat voor onze technici, mochten zij toegang tot het product behoeven voor reparaties of onderhoud. De gebruiker/cliënt is verantwoordelijk voor enige kosten of organisatie die nodig is om toegang tot de producten te geven voor hun reparatie en/of vervanging.

 

3.6. De Technische Ondersteuningsafdeling van ROINTE adviseert u indien u enige onderdelen moet aanschaffen die niet onder de garantie vallen of buiten de garantieperiode vallen.

 

3.7. Deze garantie wordt nietig en ongeldig verklaard indien het product: is gemanipuleerd, aangepast en/of gerepareerd op enige manier en/of door ongeautoriseerde personen. Deze garantie wordt ook nietig verklaard indien het product niet correct is geïnstalleerd.

 

3.8. Deze garantie is niet overdraagbaar en omvat geen claims vanwege schade door vorst of kalkaanslag.

 

3.9. ROINTE vereist het aankoopbewijs voor iedere claim.

 

3.10. Deze garantie beïnvloedt uw wettelijke rechten niet.

 

3.11. Deze garantie beïnvloedt de juridische rechten van de koper, die zijn vastgelegd in de huidige nationale wetgeving, niet, noch de rechten tegen de distributeur of installateur die mogelijk voortkomen in overeenstemming met het aankoopcontract.

 

3.12. In geval van afwezigheid van toepasbare nationale juridische wetgeving, geldt deze garantie en kan deze worden toegepast als de enige bescherming van de koper. ROINTE, zijn kantoren, distributeurs en installateurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige toevallige schade die voorkomt vanwege de inbreuk van enige regels die impliciet gerelateerd zijn aan dit product.

 

3.13. Controleer de EULA-voorwaarden voor meer informatie over de juridische overeenkomst die u accepteert wanneer u een ROINTE D Series product installeert.

 

3.14. Vloerverwarming garanties: Om de vervangingsgarantie valide te laten zijn, moeten alle installatieprocedures die worden aanbevolen in de Installatiehandleiding worden opgevolgd. Indien u nalaat om de instructies op te volgen, wordt de garantie invalide verklaard. Indien de installateur een fout maakt en het net beschadigt voordat de zijkant wordt geplaatst, kan hij het beschadigde maas binnen 30 dagen na aankoop routerneren, samen met de originele factuur met daarop de aankoopdatum. ROINTE ZAL DE MAAS VERVANGEN DIE NIET WORDT GEDEKT (MAXIMAAL 1 MAAS) BINNEN HET MAASNETWERK VAN HETZELFDE MODEL  – KOSTELOOS.

 

Indien schade voorkomt tijdens de coating installatie, neem contact op met Rointe. Onze Service na Verkoop zal u de beste optie aanbieden voor iedere situatie. Onthoud dat u uw aankoopfactuur naar Rointe moet sturen.

 

Let op:

(i) Gerepareerde netwerken hebben slechts een 5-jarige garantie. Onder geen enkele omstandigheid wordt Rointe verantwoordelijk gehouden voor de reparatie of vervanging van beschadigde tegels tijdens de reparatie van het netwerk.

(ii) De vervangingsgarantie dekt geen enkele andere schade, misbruik of onjuiste installatie vanwege ongeschikte klevende of ondergrondse omstandigheden. Een limiet van één gratis vervangend netwerk geldt per cliënt of installateur.

(iii) Schade aan het netwerk dat voorkomt na coating, zoals het optillen van een beschadigde tegel zodra de coating is geplaatst, of ondergrondse bewegingen die schade aan de vloer aanrichten, worden niet gedekt door de vervangingsgarantie.

4.1. Uw privacy als individu en als klant is belangrijk voor ons. Informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt in overeenstemming met ons Privacy-Beleid. Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met deze verwerking en bevestigt u dat alle data die u invoert, accuraat is. Vind alstublieft hier ons Privacy-Beleid.

5.1. Indien wij verzaken om aan te dringen op strikte uitvoering van enige van uw verplichtingen onder een contract tussen u en ons, of indien wij verzaken om enige van de rechten of rechtsmiddelen te gebruiken waar wij recht op hebben, betekent dit geen verklaring van het afstand doen van zulke rechten of rechtsmiddelen, en zullen wij u niet vrijstellen van het navolgen van zulke verplichtingen. 

 

5.2. Een verklaring van afstand door ons ten opzichte van enig verzuim betekent geen verklaring van afstand voor enig verzuim dat erop volgt.

6.1. Indien enige rechtbank of competente autoriteit besluit dat enige van de provisies van deze gebruiksvoorwaarden, of enige provisies van een contact waarin wij met u treden, invalide, onwettig of niet-afdwingbaar is in enige mate, dan zullen de voorwaarden, slechts tot zoverre, worden opgedeeld van de overblijvende voorwaarden, welke nog steeds zo valide mogelijk blijven als de wet toelaat.

7.1. Wij zijn van voornemens om afhankelijk te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en enig document waarin expliciet naar hen wordt gerefereerd in relatie tot het onderwerp van enig contract. Ondanks dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor uitingen en representaties van onze behoorlijk geautoriseerde agenten, zorg er toch alstublieft voor dat u vraagt dat enige afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden worden bevestigd in geschrifte.

8.1. Deze gebruiksvoorwaarden, plus enig ander contract tussen u en ons, worden opgesteld in Nederland en gelden in alle opzichten onder de provisies van de Nederlandse wet.

9.1. Een persoon die geen partij is binnen deze gebruiksvoorwaarden of een juridisch bindend contract tussen u en ons zal geen rechten hiervan verkrijgen of in verbinding met hen staan onder de Contractenwet 1990 (Rechten van Derden Partijen).

1. DEFINITIES

“Bedrijf” betekent ROINTE NL.

 

“Klant” betekent enig persoon of enige organisatie aan wie het Bedrijf Goederen zal leveren of overeenkomt te leveren.

 

“Goederen” betekenen goederen die door het Bedrijf aan de Klant worden verkocht en omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot, goederen waarvoor een volledige betaling nog niet is ontvangen door het Bedrijf.

 

“Contract” betekent het Contract tussen het Bedrijf en de Klant voor verkoop van de Goederen.

 

2. ALGEMENE TOEPASSING

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Goederen die het Bedrijf levert aan de Klant en geen enkele aanpassing of kwalificatie van deze voorwaarden is effectief, tenzij het Bedrijf hiermee in geschrifte akkoord is gegaan. Geen enkele bestelling is bindend voor het Bedrijf, tenzij het Bedrijf hiermee in geschrifte akkoord is gegaan.

 

2.2. De Klant die Goederen van het Bedrijf bestelt, wordt geacht akkoord te gaan met het feit dat enige geschreven of geprinte voorwaarden die verbonden zijn aan zulke bestelling of hiernaar refereren, slechts bindend zijn in zoverre zij niet afwijken van de Gebruiksvoorwaarden van het Bedrijf.

 

2.3. De Klant erkent deze Gebruiksvoorwaarden van verkoop, waarbij deze van tevoren zijn gecontroleerd en volledig worden geaccepteerd.

 

3. PRIJS EN BETALING

3.1. Alle Goederen moeten worden betaald tijdens het moment van bestellen, tenzij het Bedrijf akkoord is gegaan met levering op kredietvoorwaarden, in welk geval de volgende voorwaarden gelden:

 

a) De betaling is verschuldigd per factuur.

 

b) De betaling wordt volledig gemaakt zonder aftrek of verrekening.

 

c) De Klant zal het Bedrijf schadeloos stellen met betrekking tot alle geleden kosten van het Bedrijf bij invordering van de prijs van de Klant.

 

d) De betaling mag onder geen enkele omstandigheid worden vertraagd.

 

3.2. De prijzen zijn onderworpen aan revisies zonder berichtgeving en de prijzen die door de Klant betaald moeten worden, zijn degene die effectief zijn op de besteldatum.

 

3.3. De opgegeven prijzen in de huidige prijslijsten van het Bedrijf vervangen alle prijzen voor vergelijkbare goederen in vorige prijslijsten.

 

3.4. De opgegeven prijzen in geprinte materialen zijn exclusief BTW, welke zal worden bijgerekend volgens het tarief dat toepasbaar is op het moment van aankoop.

 

4. ANNULERING

4.1. Geen enkele annulering van enige order van de Klant kan worden geaccepteerd zonder een voorafgaande acceptatie van het Bedrijf in geschrifte. Indien het Bedrijf een geschreven acceptatie van de annulering voorziet, worden alle geleden kosten en uitgaven van het Bedrijf betaald door de Klant.

 

4.2. Geen annulering van bestellingen zal worden geaccepteerd onder de volgende omstandigheden:

 

a) Indien de bestelling onderweg is.

 

b) Indien de bestelling speciale eenheden bevat waarvoor de fabricatie al is begonnen.

 

5. KLANT RETOURNEERT IN GOEDE STAAT

5.1. Geen enkele klantretournering kan worden geaccepteerd zonder voorafgaand akkoord van Rointe in geschrifte.

 

5.2. Afhandelingskosten van tenminste 15% van het originele aankoopbedrag moeten worden betaald om de bon-, inspectie- en defectenregistratiekosten te vergoeden.

 

5.3. Alle verzendingskosten met betrekking tot retourneringen naar Rointe worden door de klant betaald.

 

5.4. Enige niet-defecte producten die door de klant worden geretourneerd worden alleen geaccepteerd onder de volgende voorwaarden:

 

a) Goederen die worden geretourneerd voor krediet binnen 30 dagen na de aankoopdatum lopen 15% afhandelingskosten op.

 

b) Goederen die worden geretourneerd voor krediet tussen 30 dagen en 3 maanden na de aankoopdatum lopen 20% afhandelingskosten op.

 

c) Goederen die worden geretourneerd voor krediet tussen 3 maanden en 12 maanden na de aankoopdatum lopen 25% afhandelingskosten op.

 

d) Goederen die worden geretourneerd voor krediet langer dan 12 maanden na de aankoopdatum lopen 30% afhandelingskosten op.

 

6. LEVERING

6.1. Alle tijden en data die worden gegeven voor de levering van de Goederen zijn slechts benaderingen en het Bedrijf zal niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor enige vertragingen in de levering van de goederen, ongeacht de reden hiervoor.

 

6.2. Het Bedrijf is bevoegd om de levering te vertragen of annuleren, of het aantal te leveren goederen te verminderen, indien het wordt verhinderd van het fabriceren, verkrijgen of leveren van de Goederen vanwege omstandigheden die buiten hun controle liggen, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, stakingen, uitsluitingen, ongevallen, oorlog, brand, vermindering van of onbeschikbaarheid van stroom bij de productiefabriek, defecten van de fabriek of het machinewerk, of een tekort of onbeschikbaarheid van rauwe materialen bij de normale leveringsbronnen.

 

6.3. Het Bedrijf behoudt het recht om niet te leveren indien de Klant openstaande facturen heeft en de betaaldatum is verstreken. De Klant staat in dit geval op stop.

 

7. LEVERINGSVOORWAARDEN

7.1. De producten zijn geleverde pakken met ondersteuningen, schroeven en bevestigingen waarvan de kosten zijn inbegrepen in de verkoopprijs. De goederen worden geleverd geacht indien deze in de vrachtwagen worden geplaatst bij het warenhuis, behalve bij aanbiedingen met speciale voorwaarden, en de aansprakelijkheid van het Bedrijf als transporteur eindigt op dat punt.

 

7.2. Bevestigde bestellingen kunnen mogelijk in gedeeltelijke leveringen worden verstrekt. De Klant moet altijd de Goederen controleren en “ontvangen in afwachting van controle” naast zijn handtekening neerzetten in de leveringsnotities voor de vervoerder.

 

8. GARANTIE

8.1. Alle materialen worden gedekt door de respectievelijke garanties voor enige fabricatiedefecten vanaf de aankoopdatum en acceptatie, en acceptatie van het defect door onze Technische afdeling is noodzakelijk voordat het defecte product aan ons kan worden geretourneerd. Raadpleeg alstublieft de “Garantie” sectie van deze gebruiksvoorwaardenpagina.

 

9. DEBETNOTA’S

9.1. Het Bedrijf behoudt het recht om ontvangen debetnota’s van de Klant niet te accepteren.

 

9.2. Geen enkele debetnota van de Klant kan worden geaccepteerd zonder vooraf gegeven akkoord in geschrifte van het Bedrijf en het Bedrijf voorziet een geschreven akkoord om de debetnota dienovereenkomstig te verwerken.

 

10. RISICO EN TITEL

10.1. Risico met betrekking tot enige Goederen die aan het Contract verbonden zijn, wordt ten tijde van de levering aan de Klant overgedragen door het Bedrijf.

 

10.2. De titel van Goederen wordt niet overgedragen aan de Klant totdat de Klant de totale prijs aan het Bedrijf heeft betaald.

 

10.3 De Klant is niet de agent van het Bedrijf voor de doeleinden van enige verkoop van de Goederen en om twijfel te vermijden, wordt hierbij verklaard dat in geen enkel geval de Klant of de ontvanger of vereffenaar of curator in faillissement enige autoriteit heeft om de Goederen te verkopen wanneer curatele liquidatie of faillissement of indien hetzelfde op het punt staat om zich voor te doen.

 

11. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Behalve in geval van de dood of persoonlijk letsel, veroorzaakt door nalatigheid van het Bedrijf of zijn agenten, officials of medewerkers (waarvan nalatigheid wordt gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek), zal het Bedrijf niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant vanwege enige reden van enige representatie die wordt geïmpliceerd door de garantievoorwaarde of enige andere voorwaarde of enige andere verplichting door gemeen recht of onder enige contract of vanwege enige economische schade, productieschade, gederfde aankoop, gederfde winsten of enige andere kostenuitgaven of andere claims voor bijkomende compensatie of wat voor manier dan ook die voortvloeien uit, of in verband staan met, het Contract, behalve zoals expliciet aangegeven in deze voorwaarden en met DIEN VERSTANDE dat de maximale aansprakelijkheid van het Contract met betrekking tot enig verlies of schade in geen enkel geval de prijs van het Contract overschrijdt.

 

12. REPRESENTATIES

12.1. De werknemers of agenten van het Bedrijf zijn niet geautoriseerd om enige representatie te maken betreffende de Goederen, tenzij deze door het Bedrijf zijn bevestigd in geschrifte.

 

13. GEBREKEN

13.1. Gebreken moeten altijd ten tijde van de levering worden geïdentificeerd en opgemerkt worden op het document van het leveringsbewijs, welke door de Klant moet worden ondertekend om de acceptatie van de levering zoals gespecificeerd of zoals aangepast aan te geven.

 

13.2. Het nalaten om vermeende gebreken op te merken ten tijde van de levering zal verhinderen dat de Klant enige claims onder het Contract kan maken.

 

13.3. De Klant kan onder geen enkele omstandigheid compensatie claimen.

 

14. EUROPESE STANDAARDEN

14.1. De Goederen worden geleverd door het Bedrijf in overeenstemming met de relevante standaarden die van toepassing zijn op zulke Goederen.

 

15. GARANTIE

15.1. Indien van enige Goederen (of enig onderdeel hiervan) naar redelijke tevredenheid van het Bedrijf wordt bewezen dat deze defect zijn vanwege gebrekkig materiaal of vakmanschap, binnen een tijdsperiode van twaalf maanden na de installatiedatum met betrekking tot huishoudelijke verwarmingen of water boilers, of twaalf maanden na de leveringsdatum in geval van Goederen die worden geleverd voor het gebruik in woningen of professionele gebieden, zal het Bedrijf als enige optie:

 

a) Vervangende Goederen kosteloos leveren of enig onderdeel of onderdelen hiervan.

b) De aansprakelijkheid van het Bedrijf onder deze gebruiksvoorwaarden zal worden geaccepteerd door de Klant als vervanging voor en uitsluiting van enige andere claims voor directe verliezen die de Klant heeft of mogelijk heeft.

c) De Klant moet de instructiehandleiding herzien en de aanbevelingen van het Bedrijf in gedachten houden.

 

16. VLOERVERWARMING VERVANGINGSGARANTIE

Om de vervangingsgarantie valide te laten zijn, moeten alle installatieprocedures die worden aanbevolen in de Installatiehandleiding worden opgevolgd. Indien u nalaat om de instructies op te volgen, wordt de garantie invalide verklaard.

 

Indien de installateur een fout maakt en het net beschadigt voordat de zijkant wordt geplaatst, kan hij het beschadigde maas binnen 30 dagen na aankoop routerneren, samen met de originele factuur met daarop de aankoopdatum. ROINTE ZAL DE MAAS VERVANGEN DIE NIET WORDT GEDEKT (MAXIMAAL 1 MAAS) BINNEN HET MAASNETWERK VAN HETZELFDE MODEL  – KOSTELOOS.

 

Indien schade voorkomt tijdens de coating installatie, neem contact op met Rointe. Onze Service na Verkoop zal u de beste optie aanbieden voor iedere situatie. Onthoud dat u uw aankoopfactuur naar Rointe moet sturen.

 

Let op:

(i) Gerepareerde netwerken hebben slechts een 5-jarige garantie. Onder geen enkele omstandigheid wordt Rointe verantwoordelijk gehouden voor de reparatie of vervanging van beschadigde tegels tijdens de reparatie van het netwerk.

(ii) De vervangingsgarantie dekt geen enkele andere schade, misbruik of onjuiste installatie vanwege ongeschikte klevende of ondergrondse omstandigheden. Een limiet van één gratis vervangend netwerk geldt per cliënt of installateur.

(iii) Schade aan het netwerk dat voorkomt na coating, zoals het optillen van een beschadigde tegel zodra de coating is geplaatst, of ondergrondse bewegingen die schade aan de vloer aanrichten, worden niet gedekt door de vervangingsgarantie.

 

17. GEZONDHEID EN VEILIGHEID

17.1. Alle Goederen die door het Bedrijf aan de Klant worden geleverd met geschikte montage- en andere instructies betreffende het monteren en de installatie van goederen. Bepaalde Goederen worden geleverd met geschreven aanbevelingen van het Bedrijf dat ze alleen moeten worden gemonteerd en geïnstalleerd door ervaren en vaardige werklui en het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat, indien de Goederen worden verkocht aan derden, zij voorzien zijn van alle geschikte veiligheids- en montage-instructies.

 

17.2. Indien de Klant zelf de Goederen monteert en installeert, zal hij/zij ervoor zorgen dat de inhoud van alle veiligheids- en montage-instructies specifiek onder de aandacht van zijn/haar medewerkers worden gebracht.

 

17.3. De Klant onderneemt hierbij de nodige maatregelen zoals door het Bedrijf in geschrifte aangegeven en onderneemt andere stappen die nodig zijn om ervoor te zorgen, voor zover als dit redelijk uitvoerbaar is, dat de Goederen te allen tijde veilig en zonder risico voor de gezondheid zijn wanneer deze juist worden gebruikt. De Goederen zullen niet worden beschouwd als juist gebruikt wanneer deze worden gebruikt zonder inachtneming van enige relevante informatie of advies betreffende hun gebruik, welke door het Bedrijf aan de Klant is gecommuniceerd.

 

17.4. De Klant zal het Bedrijf schadeloos te stellen, en schadeloos blijven stellen, met betrekking tot alle claims, acties, procedures, kosten, uitgaven, verliezen of schade (direct, indirect, economisch of voortvloeiend), waaronder, zonder voorbehoud in de algemeenheid hiervan, met betrekking tot enige geldboete of bekeuring betreffende, of in relatie tot, de Goederen die voortvloeien uit één of meer van het volgende:

 

a) Onder de Arbeidsomstandighedenwet 1999 of enige andere regulaties of richtlijnen die in betrekking hiertoe zijn gemaakt.

b) Resulterend uit enige inbreuk van de verplichtingen van de Klant onder deze gebruiksvoorwaarden.

c) Onder de Wet Handhaving Consumentenbescherming 2006 of enige andere wettelijke verplaatsing hiervan, betreffende de Goederen die niet defect waren op het moment waarop zij aan de Klant werden geleverd.

 

18. ONDERHOUD

18.1. Radiator

De radiator behoeft geen enkel onderhoud. Wij raden aan om het gehele product (achterzijde, onderzijde radiator, bovenste vinnen, etc.) schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddel op het aluminium, veeg het schoon met een vochtige doek en pH-neutrale zeep en maak het scherm schoon met een droge doek.

 

Om oververhitting te voorkomen, bedek het verwarmingsapparaat niet. Plaats geen objecten in de luchtinlaat en -uitlaat. Niet bedienen met natte handen. Plaats geen objecten waar water in zit op de radiator, zoals glazen, vazen, etc. Gebruik geen insecticiden, verf of spuitbussen op de radiator. Ga niet op de radiator zitten of zet er niets voor.

 

18.2. Handdoek radiatoren

De handdoek radiatoren behoeven geen onderhoud. Wij raden aan om het gehele product schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddelen op de stalen body, veeg het schoon met een vochtige doek en pH-neutrale zeep, en veeg het scherm schoon met een droge doek.

 

18.3. Water boilers

De Rointe water boilers behoeven geen speciaal onderhoud, behalve een jaarlijkse inspectie van de magnesium anode. Om de thermostaat schoon te maken, wrijf simpelweg over het oppervlak met een zachte doek of vochtige spons. Gebruik geen schuurchemicaliën of afwasmiddel.

 

De garantie is valide vanaf de aankoopdatum. In geval van een defect van de water boiler gedurende de garantieperiode, wordt het complete apparaat vervangen. Om de duur van de water boiler te garanderen, is de gebruiker verplicht om de magnesium anode jaarlijks te inspecteren en in geval van excessieve slijtage een vervangende anode aan te vragen.

 

Onze garantie is van toepassing met de expliciete voorwaarde dat de elektrische thermostaat & water boiler correct zijn geïnstalleerd met de VEILIGHEIDSUNIT en de BESCHERMENDOPPEN die wij met het product meeleveren.

 

 1. VERBREKING

19.1. In het geval dat, voor wat voor reden dan ook, enige provisie of provisies in deze voorwaarden, of enig onderdeel hiervan, is of wordt beschouwd als nietig of niet-afdwingbaar of op andere manier invalide, zal enig Contract waarin deze voorwaarden zijn opgenomen nog steeds volledig bindend zijn en het restant van deze voorwaarden zal nog steeds effectief zijn.

 

 1. VERKLARING VAN AFSTAND

20.1. De rechten en rechtsmiddelen van het Bedrijf onder dit Contract worden niet verminderd, worden geen afstand van gedaan of worden niet vernietigd door het toebedelen van enige respijt, verdraagzaamheid of tijdsverlening door het Bedrijf, noch door enig defect of enige vertraging van het Bedrijf in het handhaven of uitvoeren van enige rechten of rechtsmiddelen.

 

21. JURISDICTIE

21.1. De voorwaarden in elk Contract krachtens hiertoe wordt geregeerd door, en opgevat, in alle opzichten in overeenstemming met de wetten van uw land, en het Bedrijf en de Klant zijn onherroepelijk onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van uw land.

 

21.2. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle handelsrelaties tussen het Bedrijf en de Klanten, en een aankoop betekent acceptatie van deze algemene voorwaarden tijdens het maken van een bestelling.

 

LET OP: ROINTE behoudt het recht om de presentatie en configuratie van de inhoud van deze publicatie aan te passen. De afbeeldingen van de producten komen mogelijk niet overeen met het uiteindelijk geïnstalleerde product (sommige afbeeldingen vormen geen goede weergave van de bekabeling, ondersteuningen, watertoevoer en -pijpen die nodig zijn voor de correcte werking van het product).

Door middel van het gebruik van de software (“Productsoftware”) die inbegrepen zit in elk van onze D Series (“Product”), gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Eindgebruikerslicentieovereenkomst (“EULA”) tussen u en Rointe. (“Rointe” of “wij”/”we”).

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, MAG U DE PRODUCTSOFTWARE NIET GEBRUIKEN EN KUNT U ERVOOR KIEZEN OM TIJDIG (BINNEN EEN REDELIJKE TIJDSDUUR) HET PRODUCT TE RETOURNEREN VOOR EEN TERUGBETALING VAN DE PRODUCTAANKOOPPRIJS DOOR ROINTE OP HET ONDERSTAANDE ADRES TE CONTACTEREN.

Industrias Royal Termic, S.L. (ROINTE)
C/ E, Parcela 43
Santomera, 30140
Murcia (Spain)

T. +0034 968 864 363

Uw gebruik van (a) de website op www.rointeconnect.com en rointeconnect.com sub-domeinen (elk, een “Site”), (b) services via de Site (en enige updates hiervan) (“Site Services”), en (c) bepaalde software die mogelijk op uw mobiele apparaat wordt gedownload (en enige updates hiervan) (“Mobiele Software”) zijn onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. Uw aankoop van het Product (exclusief de Productsoftware) is onderworpen aan de gelimiteerde garantie van Rointe, waarvan de voorwaarden bij het product geleverd worden. Deze EULA beheert niet uw gebruik van de Site, Site Services of Mobiele Software, of uw aankoop van het Product (exclusief de Productsoftware).

De disclaimers, uitsluitingen en limitaties van aansprakelijkheid onder deze EULA zijn niet van toepassing tot zoverre deze verboden zijn door de betreffende wetgeving. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van geïmpliceerde garanties, of de uitsluiting of limitatie van incidentele of voortvloeiende schade, of andere rechten niet toe, dus die provisies van deze EULA zijn mogelijk niet op u van toepassing.

DIT IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST. DOOR HET TOETREDEN EN GEBRUIK VAN DE PRODUCTSOFTWARE, ACCEPTEERT EN GAAT U AKKOORD MET DEZE EULA NAMENS UZELF OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT EN GARANDEERT U DAT U HET RECHT, DE AUTORITEIT EN CAPACITEIT HEEFT OM TE ACCEPTEREN EN AKKOORD TE GAAN MET DEZE EULA NAMENS UZELF OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE GESCHIKTE JURIDISCHE LEEFTIJD HEEFT BINNEN UW JURISDICTIE OF VERBLIJFPLAATS OM DE PRODUCTSOFTWARE TE GEBRUIKEN OF ER TOEGANG TOT TE HEBBEN EN OM DEZE EULA AAN TE GAAN.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET EENIEDER VAN DEZE VOORWAARDEN, MOET U STOPPEN MET HET TOETREDEN TOT EN GEBRUIK VAN DE PRODUCTSOFTWARE.

ZOALS HIERONDER AANGEGEVEN, GAAT AKKOORD MET EEN AUTOMATISCHE SOFTWAREUPDATE VAN DE PRODUCTSOFTWARE VAN TIJD TOT TIJD. INDIEN U HIERMEE NIET AKKOORD GAAT, MOET U DE PRODUCTSOFTWARE NIET GEBRUIKEN. U BENT VERPLICHT OM REGELMATIG UW SOFTWAREVERSIE TE CHECKEN EN TE UPDATEN, AANGEZIEN DIT NOODZAKELIJK IS OM EEN GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT TE FACILITEREN.

ZOALS HIERONDER AANGEGEVEN, BESCHRIJFT SECTIE 9 BELANGRIJKE LIMITATIES VAN DE PRODUCTSOFTWARE EN GERELATEERDE SERVICES, ZEKER IN VERBAND MET PERSOONLIJKE VEILIGHEID EN KRITIEK GEBRUIK. LEES ALSTUBLIEFT ZORGVULDIG DEZE VERMELDINGEN DOOR, AANGEZIEN U ZE ERKENT EN ACCEPTEERT.

 1. LICENTIE

Onderworpen aan de voorwaarden van deze EULA, schenkt Rointe u een gelimiteerde en niet-exclusieve licentie (zonder het recht op sub-licentie) om één (1) kopie van de Productsoftware te gebruiken, alleen in uitvoerbare codevorm, slechts op het Product dat u bezit of beheert en slechts voor gebruik in samenwerking met het Product voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

 1. RESTRICTIES

U gaat ermee akkoord dat u niet, en anderen niet toestaat om de Productsoftware te (a) licenseren, verkopen, verhuren, leasen, toekennen, distribueren, verzenden, hosten, outsourcen of op enige andere manier commercieel te exploiteren of de Productsoftware aan derden beschikbaar te stellen, (b) de Productsoftware te kopiëren of te gebruiken voor enig andere doeleinde dan toegestaan in Sectie 1, (c) enig onderdeel van de Productsoftware te gebruiken op enig apparaat of enige computer anders dan het Product dat u bezit of beheert, (d) enig handelsmerk, logo, copyright of andere beschermde kennisgevingen, legenda’s, symbolen of labels in de Productsoftware te verwijderen of aan te passen, of (e) enig onderdeel van de Productsoftware (behalve tot zover als de betreffende wetten dit specifiek een dergelijke restrictie verbieden voor interoperationele doeleinden, in welk geval u akkoord gaat om eerst Rointe te contacteren en Rointe een mogelijkheid geeft om veranderingen aan te passen die nodig zijn voor interoperationele doeleinden) aan te passen, afgeleide werken te maken, te demonteren, te reverse-compileren of te reverse-engineeren. U mag de resultaten van enige prestatie- of functionaliteitsevaluatie van enig deel van de Productsoftware niet delen met derden zonder vooraf gegeven toestemming door Rointe voor elke release.

 1. AUTOMATISCHE SOFTWARE-UPDATES

Rointe kan van tijd tot tijd patches, bug fixes, updates, upgrades en andere modificaties ontwikkelen om de prestaties van de Productsoftware en gerelateerde services te verbeteren (“Updates”). Deze kunnen mogelijk automatisch worden geïnstalleerd zonder voorziening van bijkomende berichtgevingen of het ontvangen van bijkomende toestemming. U gaat akkoord met deze automatische updates. Indien u zulke Updates niet wenst te ontvangen, is uw rechtsmiddel om te stoppen met het gebruik van het Product. Indien u niet stopt met het gebruik van het Product, zult u automatisch Updates ontvangen. U erkent dat het mogelijk noodzakelijk is om Updates te installeren om het Product en de Productsoftware te gebruiken, en u gaat ermee akkoord om tijdig enige Updates te installeren die Rointe aanbiedt. U gaat ermee akkoord om periodiek te controleren op Updates en om deze te installeren indien zij beschikbaar zijn, zodat een goede werking van het product wordt gefaciliteerd. Uw continue gebruik van dit Product betekent dat u akkoord gaat met deze EULA.

 1. EIGENAARSCHAP

De Productsoftware en alle wereldwijde auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten hiervan zijn het exclusieve eigendom van Rointe en zijn licentiegevers. Rointe en zijn licentiegevers behouden alle rechten van en op de Productsoftware die niet expliciet aan u zijn verleend binnen deze EULA. De Productsoftware (en alle kopieën daarvan) zijn aan u gelicenseerd, niet verkocht, binnen deze EULA. Er zijn geen geïmpliceerde licenties binnen deze EULA. Alle suggesties en feedback die u aan Rointe verleent met betrekking tot de Productsoftware wordt eigendom van Rointe. Rointe mag deze suggesties en de inhoud hiervan gebruiken, kopiëren, modificeren, publiceren en herdistribueren voor elk doeleinde en op elke manier zonder enige compensatie voor u. U gaat er ook mee akkoord dat Rointe geen afstand doen van enige rechten om gelijkwaardige of gerelateerde ideeën te gebruiken die Rointe voorheen kende, door zijn werknemers zijn ontwikkeld of zijn verkregen uit andere bronnen.

 1. OPEN SOURCE

Bepaald software items die zijn opgenomen in de Productsoftware zijn onderworpen aan “open source” of “gratis software” licenties (“Open Source Software”). Sommige van deze Open Source Software is eigendom van derden. De Open Source Software is niet onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van deze EULA. Daarvoor in de plaats is elk item van de Open Source Software gelicenseerd onder de voorwaarden van de eindgebruikerslicentie die bij zulke Open Source Software hoort. Niets binnen deze EULA limiteert uw rechten onder, of schenkt u rechten die zorgen voor vervanging van, de gebruiksvoorwaarden van enige toepasbare eindgebruikerslicenties voor de Open Source Software. Indien nodig voor enige licentie van een specifieke Open Source Software, stelt Rointe zodanige Open Source Software, en de aanpassingen van Rointe hierop, beschikbaar per verzoek in geschrifte aan Rointe op [email protected].

 1. DUUR EN BEËINDIGING

Deze EULA en de licentie die worden verleend, zijn effectief op de datum waarop u de Productsoftware of het product voor het eerst gebruikt en blijft doorgaan voor zolang als u het product bezit, tenzij de EULA wordt beëindigd onder deze sectie. Rointe kan mogelijk deze EULA op ieder moment beëindigen indien u verzaakt om enige van de voorwaarde(n) hiervan na te volgen. Tijdens beëindiging van deze EULA, wordt de licentie die aan u verleend is beëindigd en moet u stoppen met al het gebruik van de Productsoftware, maar de voorwaarden van Secties 2 tot en met 18 blijven effectief, zelfs na een zodanige beëindiging.

 1. GARANTIE DISCLAIMER

NIETTEGENSTAANDE IETS DAT DIT TEGENWERKT EN VOOR HET MAXIMAAL TOEGESTANE DOOR DE TOEPASBARE WET, VOORZIET ROINTE DE PRODUCTSOFTWARE “ZOALS-HET-IS” EN DOET AFSTAND VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN, OF DEZE NU EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN, WAARONDER DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, TITEL, RUSTIG GENOT, NAUWKEURIGHEID EN NIET-INBREUK VAN DE RECHTEN VAN DERDEN. ROINTE GARANDEERT GEEN SPECIFIEKE RESULTATEN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE PRODUCTSOFTWARE. ROINTE BIEDT GEEN GARANTIES DAT DE PRODUCTSOFTWARE ONONDERBROKEN, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODES IS, ALSMEDE DAT DEZE CODES TIJDIG, BEVEILIGD OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN. U GEBRUIKT ALLE PRODUCTINFORMATIE (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD), DE PRODUCTSOFTWARE EN HET PRODUCT VOLLEDIG PER EIGEN DISCRETIE EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR (EN ROINTE DOET AFSTAND VAN) ENIGE EN ALLE VERLIEZEN, AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADES, WAARONDER AAN UW HVAC-SYSTEEM, LOODGIETERSWERK, HUIS, PRODUCT, ANDERE RANDAPPARATEN DIE AAN UW PRODUCT VERBONDEN ZIJN, COMPUTER, MOBIELE APPARAAT, EN ALLE ANDERE VOORWERPEN EN HUISDIEREN IN UW HUIS, WAT MOGELIJK VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTINFORMATIE, PRODUCTSOFTWARE OF HET PRODUCT.

 1. LIMITATIE VAN AANSPRAKELIJKHEID

Niets binnen deze EULA en, in het bijzonder, binnen deze “Limitatie van Aansprakelijkheid”-clausule tracht vrijstelling te verkrijgen voor aansprakelijkheid waarvoor geen vrijstelling kan worden verkregen onder de toepasbare wet. TOT ZOVER ALS TOEGESTAAN IS ONDER DE TOEPASBARE WETGEVING, BIJKOMEND BIJ DE BOVENSTAANDE GARANTIE DISCLAIMERS, ZAL ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID (A) ROINTE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VOORTVLOEIENDE, ILLUSTRATIEVE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, WAARONDER ENIGE SCHADE VANWEGE VERLOREN DATA OF VERLOREN WINST, WAT VOORTKOMT UIT OF GERELATEERD IS MET DE PRODUCTEN OF PRODUCTSOFTWARE, ZELFS ALS ROINTE WIST OF HAD MOETEN WETEN DAT ER EEN MOGELIJKHEID OP ZULK SOORT SCHADE WAS, EN (B) DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTKOMT UIT OF GERELATEERD IS MET DE PRODUCTEN OF PRODUCTSOFTWARE, OFWEL IN CONTRACT OF BENADELING OF OP ANDERE MANIER, DE ACTUEEL BETAALDE VERGOEDINGEN OVERSCHRIJDEN DIE U AAN ROINTE OF ROINTE’S GEAUTORISEERDE DOORVERKOPERS BETAALT VOOR HET PRODUCT IN GEDING BINNEN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN (INDIEN VAN TOEPASSING). DEZE LIMITATIE IS CUMULATIEF EN WORDT NIET VERHOOGD DOOR HET BESTAAN VAN MEER DAN ÉÉN INCIDENT OF CLAIM. ROINTE DOET AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN ENIGE SOORT VAN ROINTE’S LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS.

 1. LIMITATIES VAN DE PRODUCTSOFTWARE

U erkent dat de Producten en Productsoftware niet gecertificeerd zijn voor een noodreactie. U BEGRIJPT DAT DE PRODUCTEN EN PRODUCTSOFTWARE GEEN NOODNOTIFICATIESYSTEEM VORMEN DAT DOOR DERDEN WORDT BEKEKEN – ROINTE BEKIJKT GEEN NOODNOTIFICATIES EN STUURT GEEN NOODAUTORITEITEN NAAR IN HUIS IN GEVAL VAN NOOD. Daarnaast kunnen de Rointe Klantenservice- en Ondersteuningscontacten niet worden beschouwd als een levensreddende oplossing voor risicogroepen die thuiszitten, en zij vormen geen vervanging voor de nooddiensten. Alle levensbedreigende- en noodgebeurtenissen moeten bij de geschikte alarmcentrale worden gemeld. Tenzij expliciet aangegeven als “garantie”, maakt Rointe geen enkele garantie of belofte dat een specifiek niveau van energiebesparingen of andere geldvoordelen wordt behaald door middel van het gebruik van de Producten of de Productsoftware of enige functie hiervan. De daadwerkelijke energiebesparingen en geldvoordelen variëren vanwege factoren die buiten de controle of kennis van Rointe liggen. Van tijd tot tijd kan Rointe de Productsoftware gebruiken om u te voorzien van informatie die uniek is voor u en uw verbruik, en mogelijkheden aanbevelen om geld te besparen om energierekeningen indien u de suggesties of functies van het Product of de Productsoftware opvolgt. Wij doen dit om een mogelijkheid te onderstrepen, gebaseerd op onze analyse en informatie over u en uw huishouden. U erkent dat deze promoties geen garantie zijn om daadwerkelijk te besparen en u gaat ermee akkoord om geen geld- of andere rechtsmiddelen van Rointe te verkrijgen indien uw besparingen verschillen. De Productsoftware voorziet u van informatie (“Productinformatie”) met betrekking tot de Producten in uw huis en hun verbinding met andere producten en services. Alle Productinformatie die wordt voorzien is “zoals het is” en “zoals beschikbaar”. Wij kunnen niet garanderen dat dit correct is of actueel. In gevallen waar dit essentieel is, is de toegang tot de Productinformatie via de Productsoftware geen vervanging voor de directe toegang tot thuisinformatie.

 1. STATISTIEKEN (E·FFICIENCY)

De verbruiksmetingen zijn uitgevoerd in de testen door onafhankelijke laboratoria, onder gecontroleerde en stabiele omstandigheden, met een percentage van variatie in de uitkomsten.  De weergegeven waardes in de metingen kan verschillen, afhankelijk van omstandigheden zoals de netwerkstatus of andere variabelen. Rointe is niet verantwoordelijk voor hoe deze variaties mogelijk het eindresultaat kunnen beïnvloeden. Om voor een juiste functionaliteit te zorgen, moet er een verbinding met het Internet zijn en moet het elektrische netwerk het te allen tijde doen, aangezien een simpele disconnectie, ongeacht hoe klein, tot foute resultaten kan leiden. Raadpleeg alstublieft de gebruiksvoorwaarden van E·fficiency in de Rointe Connect app.

 1. VERTROUWELIJKHEID

“Vertrouwelijke Informatie” omvat de Productsoftware en alle andere informatie die aan u wordt bijgesloten, waarvan Rointe dit omschrijft als vertrouwelijk op het moment van onthulling, ofwel in geschrifte of oraal, behalve voor informatie waarvan u kunt aantonen dat: (a) dit voorheen al rechtmatig bekend was voor u zonder restrictie op onthulling; (b) dit vanwege geen enkele fout om te handelen door u bekend is of wordt voor de relevante industrie of het publieke domein; (c) dit aan u is bijgesloten door derden van rechtswege en zonder enige restrictie op onthulling; of (d) dit onafhankelijk is ontwikkeld door u zonder toegang tot Vertrouwelijke Informatie.

U zult uw best doen om te vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te preserveren en te beschermen, zowel gedurende de tijdsduur hiervan en voor een periode van tenminste 3 jaar na beëindiging van deze EULA, inachtnemende, echter, dat enige broncode die u ontvangt levenslang in vertrouwen blijft. U zult geen Vertrouwelijke Informatie aan enig persoon, firma, corporatie of andere derde partij onthullen, verspreiden of op andere manier publiceren zonder vooraf gegeven toestemming van Rointe in geschrifte. U zult geen Vertrouwelijke Informatie gebruiken voor enig ander doeleinde dan de hieronder beschreven activiteiten. U zult Rointe in geschrifte op de hoogte brengen indien u enig ongeautoriseerd gebruik of onthulling van Vertrouwelijke Informatie waarneemt, of bij enige andere inbreuk op de EULA, en zult meewerken met Rointe op elke mogelijke manier om het eigendom van de Vertrouwelijke Informatie terug te krijgen en verder ongeautoriseerd gebruik te voorkomen. Indien u wettelijk verplicht bent om enige Vertrouwelijke Informatie te onthullen, zult u (i) onmiddellijk Rointe op de hoogte brengen alvorens de onthulling om Rointe de kans te geven een dergelijke onthulling te betwisten, (ii) de bevoorrechte en vertrouwelijke aard van de Vertrouwelijke Informatie te handhaven, en (iii) volledig meewerken met Rointe om tegen een zodanige onthulling en/of verkrijging van een beschermende taak te beschermen, wat de reikwijdte van een zodanige onthulling verkleint en/of het gebruik van de Vertrouwelijke Informatie. Indien zulke bescherming niet is verkregen, zult u de Vertrouwelijke Informatie alleen onthullen voor zover als dit nodig is met de geldende juridische vereisten.

 1. EXPORTNAVOLGING

De Productsoftware en gerelateerde technologie zijn onderworpen aan de Europese exportcontrolewetten en zijn mogelijk onderhevig aan export- of importregulaties in andere landen. U gaat er expliciet mee akkoord om alle dergelijke wetten en regulaties op te volgen en erkent dat u de verantwoordelijkheid heeft om autorisatie te verkrijgen om te exporteren, herexporteren, of de Productsoftware en gerelateerde technologie te importeren, zoals mogelijk noodzakelijk is. U zult Rointe schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, beschadigingen, bekeuringen, boetes, kosten en uitgaven (waaronder advocatenvergoedingen) die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan enige inbreuk door u op de verplichtingen in deze sectie.

 1. REGERENDE WET; RECHTSGEBIED

De rechtbanken in sommige landen passen geen Spaans recht toe bij sommige soorten geschillen. Indien u in één van die landen woont, zullen, waar de Spaanse wetgeving wordt buitengesloten, de wetten van uw land van toepassing zijn op zulke geschillen die gerelateerd zijn aan deze voorwaarden. Anderzijds gaat u ermee akkoord dat deze EULA, en enige claim, geschil, actie, reden tot actie, probleem of verzoek tot uitsluiting van de EULA, onderworpen is aan de wetten van Spanje, zonder dat daarbij enige conflicten tussen wetsprincipes van toepassing zijn die toepassing van de wetten van een verschillende jurisdictie behoeven. Enige actie of procedure met betrekking tot deze EULA moet voort worden gebracht in een staatsrechtsbank in Murcia, Regio van Murcia, Spanje, en elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de jurisdictie en het rechtsgebied van een zodanige rechtbank in elk soort claim of dispuut, behalve in geval waar Rointe mogelijk vrijstelling zoekt bij de rechtbank voor de jurisdictie om zijn intellectueel eigendom of Vertrouwelijke Informatie te beschermen.

 1. OVERDRACHT

Noch de rechten, noch de verplichtingen die voortkomen uit deze EULA zijn overdraagbaar door u, en enige poging hiertoe zal nietig worden verklaard en geen effect hebben.

 1. BERICHTGEVINGEN

Enige berichtgeving naar u toe wordt verstuurd naar het e-mailadres dat u bij Rointe registreert.

 1. OPDEELBAARHEID

Indien enige provisie binnen deze EULA niet-afdwingbaar is, wordt deze provisie veranderd en geïnterpreteerd om de doeleinden van een dergelijke provisie toch voor zover als mogelijk is onder de toepasbare wetgeving te behalen, en de resterende provisies blijven volledig van kracht en in effect.

 1. VERKLARING VAN AFSTAND

Alle verklaringen van afstand met betrekking tot rechten door Rointe zijn alleen effectief in geschrifte. Enige verklaring van afstand of verzuim door Rointe om enige provisie binnen deze EUAL uit te voeren in één geval, betekent geen verklaring van afstand van enige andere provisies in andere gevallen.

 1. ALGEMEEN

De Productsoftware wordt geacht om onherroepelijk geaccepteerd te zijn wanneer u uw Productsoftware of Product gebruikt. Rointe draagt geen verantwoordelijkheid om u onderhoud of ondersteunende servies aan te bieden met betrekking tot de Productsoftware. De partijen zijn onafhankelijke contractanten. U erkent dat de Productsoftware waardevolle handelsgeheimen en eigendomsinformatie bevat van Rointe en dat enige daadwerkelijke of dreigende breuk van Sectie 2 (Restricties) van deze EULA onmiddellijke, onherstelbare schade toebrengt aan Rointe waarvoor geldschade een adequaat rechtsmiddel vormt, en waarvan dwangmiddelen een geschikt rechtsmiddel zijn voor een dergelijke inbreuk. De titels van de Secties van deze EULA zijn slechts voor gemak en kunnen niet worden gebruikt om deze EULA te interpreteren. Tenzij anders aangegeven in deze sectie, zal een enkele aanpassing op deze EULA valide zijn, tenzij dit met geschreven handtekeningen wordt bevestigd door beide partijen. Vragen of Bijkomende Informatie. Indien u vagen heeft met betrekking tot deze EULA, neem alstublieft contact op met Rointe.

 1. DATABESCHERMING

Het verwerken van persoonlijke gegevens die zijn ontvangen of mogelijk in de toekomst worden ontvangen door middel van het gebruik van het product en/of gerelateerde services, zal de principes en verplichtingen navolgen die uiteen zijn gezet in de Wet 15/1999, Bescherming van Persoonlijke Data en de Regulaties, goedgekeurd onder Koninklijk Besluit 1770/2007, op 21 December opgenomen in de wetgeving van het Koninkrijk der Spanje.