Een essentieel onderdeel van ons bedrijf is dat wij een beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bereiken dat efficiëntie, gelijkheid en duurzaamheid ondersteunt.

 

Het ultieme doel van onze MVO is om een beweging teweeg te brengen die zowel de maatschappij als onze medewerkers pusht om op een ecologischere en verantwoordelijkere manier te leven en werken.

 

Dit doel bereiken gaat over meer dan slechts onze fabricatieprocessen. Ons beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen omvat het tackelen van milieuproblemen, het promoten van een beter beheer van energieverbruik en anderen onderwijzen in alternatieve verwarmingssystemen. Dit alles om een gezondere en duurzamere wereld mogelijk te maken.

MILIEUTOEWIJDING

MVO: Help onze bossen groeien

Wij willen meehelpen met het tackelen van de consequenties van klimaatverandering door de bossen te herstellen voor een duurzame toekomst.

 

Dat is waarom elke keer wanneer u een Rointe elektrisch verwarmingsproduct koopt en registreert, wij bomen bijdragen aan herbebossingsinitiatieven die helpen:

 

Des te meer producten u registreert, des te meer bomen wij kunnen planten.

Registreer nu uw product om uw garantie te valideren en ons te helpen met het planten van meer bomen voor een groenere, gezondere wereld.

MILIEU-TOEWIJDING

MVO: Plastic voor éénmalig gebruik verminderen

Onze natuurlijke leefomgeving wordt continu geschonden door plastic afval, gegenereerd door menselijke “gebruiken en wegdoen” levensstijlen.

 

Met slechts 9% van gegenereerd plastic afval dat wordt gerecycled, brengt deze niet-duurzame relatie de gezondheid van onze oceanen en milieu zwaar in gevaar. Dat is waarom wij ervoor zorgen dat:

EFFICIËNTIE-TOEWIJDING

MVO: Ons energieverbruik verminderen

Om een duurzamere toekomst te realiseren, moeten we minder energie verbruiken of overschakelen op hernieuwbare energiebronnen. Bedrijven in het bijzonder kunnen grote energieverbruikers zijn.

 

Daarom hebben wij bij Rointe geïnvesteerd in het verbeteren van onze kantoren, warenhuizen en faciliteiten om ervoor te zorgen dat zij energie-efficiënter zijn.

ENERGIE-TOEWIJDING

MVO: Uw energieverbruik verminderen

Als fabrikanten zijn wij toegewijd aan het helpen van onze klanten om energie-efficiëntie te verhogen en de kosten op elke mogelijke manier te verminderen.

 

Niet alleen zijn onze radiatoren, handdoek radiatoren en thermostaten vervaardigd in overeenstemming met Lot20 regulaties, maar wij hebben ook diverse energiebesparende functies in hen opgenomen om te helpen.

Leer meer over de energiebesparende functies die vandaag de dag in de elektrische verwarmingssystemen van Rointe zijn opgenomen.

SOCIALE TOEWIJDING

MVO: Een beroepswereld voor iedereen toegankelijk

Met meer dan 150 werknemers op ons hoofdkantoor zijn wij sterk toegewijd aan gelijke beroepsmogelijkheden zonder enige discriminatie op basis van leeftijd, etniciteit, geslacht, religie of beperking.

 

Wij weten dat ons getalenteerde team ons hoogste goed is, dus creëren wij een motiverende werkomgeving die participatie en het uitdelen van ideeën aanmoedigt.

 

Wij ondersteunen ook projecten en initiatieven van hogere onderwijsinstellingen, versterken talent en onderzoek door middel van samenwerkingen, stages en wetenschappelijke kennis.

SOCIALE TOEWIJDING

MVO: Anderen onderwijzen

Wij willen dat u de problemen, voordelen, innovaties en regulaties begrijpt die leven in de wereld van de elektrische verwarmingsindustrie, zoals waarom elektrische verwarming de toekomst is voor een betere wereld.

 

Daarom biedt Rointe een variatie aan materiaal voor continue beroepsmatige ontwikkeling, ontworpen om professionele kennis en -vaardigheden te verbeteren.

 

Het is een platform waarop wij onze expertise in elektrische verwarming kunnen delen, wat uiteindelijk de woningen en gemeenschappen verbetert die u ontwerp en creëert.

Wij leveren ook regelmatig artikelen en ander leermateriaal aan professionals en eindgebruikers in geschrifte, online en op onze blog.